34Smith

2018 SEPYTFL Football Results


Saturday, October 13, 2018 @ 11:45am
Final
34Smith 0
34Stier 6
 
Saturday, October 6, 2018 @ 1:00pm
Final
34Bailey 12
34Smith 6
 
Tuesday, October 2, 2018 @ 6:00pm
Final
34Leabo 0
34Smith 14
 
Saturday, September 29, 2018 @ 8:00am
Final
34Smith 30
34Leabo 16
 
Saturday, September 22, 2018 @ 9:15am
Final
34Stier 18
34Smith 24